HEF


L’Histoire d’Espagne et de France:

Material complementario para o curso 2010-2011:

* Consulta un esquema de comentario de texto a partir de claseshistoria.com.

1ª Avaliación:

1º exame

 1. Eixo cronolóxico sobre a prehistoria e protohistoria de España.
 2. Presentación sobre a Hispania romana e visigoda.
 3. Presentación sobre a Península na Idade Media.
 4. Presentación sobre a crise baixomedieval na Península Ibérica.
 5. Presentación sobre a monarquía dos Reis Católicos.
 6. Presentación sobre a España dos Austrias.

2º exame

 1. Presentación sobre a España do século XVIII.
 2. Presentación sobre a quebra do Antigo Réxime.
 3. Glog sobre a década ominosa.

2ª Avaliación:

1º exame

 1. Presentación sobre o reinado de Isabel II e o sexenio democrático.
 2. Glog sobre o constitucionalismo en época de Isabel II.
 3. Glog sobre o sexenio democrático.
 4. Glog sobre o sistema político da Restauración.
 5. Presentación sobre a primeira fase da Restauración (1875-1902).
 6. Glog sobre a crise de 1898 e o rexeneracionismo.
 7. Post “Crise do bipartidismo”.
 8. Presentación sobre a segunda fase da Restauración (1902-1923).

2º exame

 1. Presentación sobre a reforma agraria liberal.
 2. Post sobre as clases sociais no século XIX.
 3. Presentación sobre sociedade e industrialización (1830-1930).
 4. Post sobre a industrialización (1840-1930).
 5. Post sobre o movemento obreiro (I).
 6. Presentación sobre a ditadura de Primo de Rivera.
 7. Post sobre Primo de Rivera.

3ª Avaliación:

1º exame

 1. Presentación sobre a Segunda República.
 2. Post sobre Cine para unha guerra.
 3. Presentación sobre a Guerra civil.

2º exame

 1. Presentación sobre o primeiro franquismo.
 2. Vídeos sobre a década de 1940.
 3. Post sobre posguerra económica.
 4. Presentación sobre o segundo franquismo.

3º exame

 1. Post sobre a transición á democracia.
 2. Presentación sobre a Transición á democracia e España actual.
 3. Post sobre España no mundo, incluíndo a presentación respectiva.
Advertisements

Un espazo para CC. Sociais, Xeografía e Arte

%d bloggers like this: