Europa, 20º30’L

Europa é un continente de contrastes, de paisaxes que ocupan desde as altas latitudes do Ártico ata os subtropicais terreos das illas Canarias. Se facemos un percorrido N-S a través do meridiano 20º30′ L podemos comprobar esa variedade paisaxística: ao Norte, o Ártico noruego, con vellos macizos nevados de clima polar (ver imaxes de Noruega); na mesma lonxitude, a singular cidade de Kaliningrado -a cidade de Kant anexada polos rusos soviéticos en 1945-; a grande chaira europea, plana e de influencia oceánica, esténdese en Polonia en torno a vales como o do Vístula e os campos abertos noutro tempo minifundistas; o irregular e transformado bocage eslovaco, prolongado nos cultivos de orientación pecuaria da chaira húngara; o grande río europeo, o Danubio -ese río tan loubado por Magris, que surca boa parte da Europa central e balcánica antes de desembocar no mar Negro; xa no Sur, as paisaxes xónicas de Cefalonia [+], en Grecia, tinguidas de vexetación e cultivos mediterráneos.
De Norte a Sur atravesamos montañas e mares, lagos e ríos, chairas… Pasamos de paisaxes baseadas na pesca e a explotación forestal a outras agropecuarias, industriais -a Silesia polaca é una das rexións carboníferas por excelencia- e turísticas. Non estamos diante da zona máis urbanizada de Europa, máis non faltan urbes significativas que artellaron historicamente o territorio.

Europa é variada, ben variada. Compróbao nestes mapasNoutros “meridianos” tamén se perciben os cambios de paisaxe.

Planeta inhóspito

En tempos nos que a “reticencia científica” domina unha parte do relato sobre o quecemento global, en momentos nos que cabe preguntarse se o capitalismo sobrevivirá ao cambio climático antropoxénico, David Wallace Wells ponnos diante do espello dos acontecementos que xa dan conta do deterioro do noso ambiente.

Os informes alertan máis severamente dos riscos. Os economistas inclúen nas súas análises os eventos. Os meteorólogos demandan formación en cambio climático… É neste ambiente no que a lectura de #planetainhóspito cobra sentido e adquire relevancia. Porque “é moito pior do que imaxinas”.

Estados

No planeta Terra coexisten potencias con distinto grao de capacidade de influencia nas decisións mundiais. Hai 2 tipos básicos de países: os dominadores e os dominados.

Xa desde Ratzel subxace a idea de que non todos os pobos son iguais. Sempre os haberá cun maior desenvolvemento cultural, militar ou económico. Mais pódese dicir que as realidades económicas son as que van marcar o ritmo do resto das políticas, incluída a bélica; e esas realidades económicas tamén son un pé do IDH.

A globalización ten alterado o poder mesmo do Estado-nación. Á xerarquía herdada desde a creación da ONU polas potencias que son membros permanentes do Consello de Seguridade, hai que engadir outras potencias nucleares (India, Pakistán, Israel, Corea do Norte), o G-7 a nivel económico, os BRICS en ascenso, o G-20. A complexidade económica actual supón incluso una ameaza para a supervivencia de Estados-nación -nos que ten aumentado a democracia como sistema de goberno, á par que a anocracia semella extenderse.

Poder tanxíbel

Un Estado está formado por unha poboación e un territorio con fronteiras precisas.
O territorio foi sempre un elemento fundamental de poder; a posición xeoestratéxica, a extensión, os recursos naturais dentro dos seus límites, definen unha posición de dominio ou dependencia; o tamaño dun Estado importa, e o seu acceso marítimo tamén. Os imperios non se fixeron de balde, e baseáronse na acumulación de superficie.
Os efectivos demográficos teñen perdido parte do seu valor, aínda que sigan atemorizando as cifras de Estados como China ou India á hora de amosar o seu poder. En todo caso, a poboación tende a estar moi desequilibradamente distribuída, e adquire características urbanas a pasos axigantados.

Contre l’absolutisme

Le militaire Juan Díaz Porlier, mort à La Corogne en 1815, était le principal instigateur d’un pronunciamiento -le premier pronunciamiento libéral du XIXème siècle-. contre la Restauration absolutiste de Ferdinand VII. L’opération échoue en raison de la trahison d’un groupe de sous-officiers qui y participait. En conséquence, Porlier fut arrêté, condamné à mort puis pendu.

Le manifeste de 21 septembre exprimait bien la volonté du pronunciamiento:

“​Notre but et celui de toute l’Espagne n’est ​ autre ​ qu’une Monarchie soumise aux justes et prudentes lois, et, constituée de telle ​ sorte ​ qu’elle puisse garantir également les prérogatives du Trône et les droits de la Nation. Nous demandons la convocation des Cortès nommées par le peuple, afin qu’elles puissent faire dans la Constitution, proclamée par les Cortès extraordinaires, les changements exigés ​ par la situation, laquelle demande ​ de l’expérience, ​ que ​ nous indiquent les lois constitutionnelles des Monarchies ​ limitées ​d’Europe. Elles rétabliront l’ordre ​ dans ​ notre Économie, elles ​s’occuperont du ​ sort des militaires, elles récompenseront leurs services et assureront leur subsistance ​ pendant leurs vieux jours​ , ​elles feront même apprécier la Nation hors de nos frontières. La noblesse, en rénonçant à une petite partie de ses privilèges, trouvera aussi​ une contre-partie à ​ce sacrifice ​dans ​ les nouvelles dispositions constitutionnelles, qui vont lui donner une existence ​ pacifique. Toutes les classes sociales verront ​ s’ améliorer leur situtation…”

Mentres dure

Unamuno como alegoría. Salamanca, 1936. Atmósfera cargada e enfrontamentos ideolóxicos. Paisaxes evocadoras e pontes en perspectiva. Loitas polo mando no eido dos sublevados. Un individuo con baraka. Unha bandeira desleixada… E de fondo unha guerra civil que durou case mil días.

Por certo, hai máis fantasmas no Novelty.

Orixes

A visión da historia da humanidade de Lewis Dartnell non é a dun historiador. Dado que a Terra nos fixo, el adopta o punto de vista do xeólogo que xustifica os materiais que foron fornecendo o noso desenvolvemento -creados pola tectónica de placas. Faino en Orígenes, unha perspectiva diferente da evolución das nosas civilizacións.

Un fragmento da coda final explica os contidos deste interesante libro, do que podes consultar algunhas perlas aquí: #Orixes.

Grecia

Ofrécenos Carlos García Gual unha aproximación á civilización grega en #GreciaParaTodos, un breve e ameno libro que nos introduce nas raigames de Grecia, na súa xeografía, historia e cultura -que serviron de pé para a recuperación do pensamento clásico na época do Humanismo renacentista. Unha moi recomendable leitura.
"Temos, consciente ou inconscientemente, unha débeda cos antigos gregos. Eles foron quen de inaugurar moitos dos camiños polos que ten avanzado a nosa cultura occidental. Eses antigos gregos, pioneiros en moitos dos logros e progresos na aurora da cultura europea, siguen sendo, tras un longo e complexo percorrido de máis de vintetantos séculos, xentes dos que nos sentimos próximos, poetas e pensadores, sabios e artistas aos que admiramos e entendemos ben. No marco dese antigo mundo helénico xurdiron a teoría política e a praxis democrática, a poética e os xéneros literarios, a filosofía e a ciencia, e as creacións dunha arte que consideramos clásica e os xogos atléticos que aínda imitamos."

Carlos García Gual: "Grecia para todos".

Contre le nazisme

Il y a eu une autre Allemagne que celle du nazisme -à l’époque de Hitler. Quelques femmes résistantes -comme Sophie Scholl– ne voulaient pas être cantonées dans les trois “K” (kinder, küche, kirche -enfant, cuisine, église), et ont lutté dans des mouvements comme la Rose Blanche.

À partir de 1933, plus de 500.000 allemands menacés pour des raisons religieuses, culturelles, racistes ou politiques ont choisi la voie de l’exil, dont nous connaissons le cas de l’intellectuel Sebastian Haffner [vidéo] [https://elpais.com/internacional/2016/06/22/actualidad/1466547014_455629.html].

La lutte des résistants commence à Prague, à Paris… et la destruction de l’Allemagne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale s’acharne sur Hambourg, Dresde, Berlin

Les allemands ont dû payer l’hémorragie du nazisme, au Danemark, chez eux… Mais ils se sont redressés afin de pourchasser ceux qui avaient collaboré, dont le cas de Fritz Bauer est un très bon exemple.

ESSAI 2019

La politique internationale du premier franquisme (1939-1955)

Le camp franquiste reçoit pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) -vivier idéologique de la dictature et source première du culte du caudillaje- le soutien des puissances fascistes (l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste), et il sort victorieux -presqu’au bord de la seconde guerre mondiale. Depuis 1939 et jusqu’à 1945 on est dans le premier franquisme, une période d’autarcie et d’isolationnisme international qui marque l’essor de l’anachronisme entre l’Espagne de Franco et l’Europe occidentale. Comment le franquisme va-t-il réussir à s’en sortir de cet isolement?

L’Espagne franquiste réagit face à la guerre mondiale, au début, en faveur des puissances de l’Axe, dont la rencontre entre Hitler et Franco à Hendaye -un jour avant de celle entre Hitler et Pétain à Montoire- est le meilleur exemple d’alignement et de désir de participation active au conflit -en tant qu’ocassion unique de récupérer son intégrité territoriale via l’annexion de Gibraltar. En franchissant la frontière de l’Union Soviétique (opération Barbarossa), le Führer obtient l’intervention armée de l’Espagne avec le recrutement de la Division Bleue (plus de 40.000 soldats espagnols).

Après 1942, avec l’entrée des EE.UU. en guerre, l’Espagne s’éloigne du soutien aux forces de l’Axe, en proclamant sa neutralité, en dissolvant la Division Bleue (novembre 1943) et en finissant les exportations de wolfram à l’Allemagne. Les grandes puissances alliées (la Grande Bretagne, les EE.UU. et l’URSS) rejettent la légitimité du gouvernement espagnol au moment de la création de l’ONU, en tant que membre de plein droit. À partir de 1945 commence la période noire de la dictature de Franco, anachronique par essence -en anomalie face au monde occidental- face à une Europe qui renaît de ses cendres d’une lutte extrême contre les totalitarismes. L’Assemblée Générale de l’ONU conseille de retirer les légations diplomatiques de l’Espagne et même la France ferme sa frontière commune pendant quelques mois.

Mais le régime va se consolider dans la période 1945-1957. C’est la conjoncture internationale de la Guerre Froide celle qui joue en faveur de l’Espagne: la perspective d’un imminent affrontement avec l’URSS et la création de la Kominform changent graduellement l’optique des gouvernements occidentaux -où l’antifascisme est remplacé par l’anticommunisme-, qui amorcent un rapprochement avec l’Espagne, en faisant primer les intérêts géostratégiques sur la condamnation idéologique et politique. Dans ce contexte, les Pactes de Madrid (1953), un triple accord exécutif, économique et militaire, scellent l’intégration de la péninsule ibérique dans les mécanismes de défense du monde occidental et allègent l’économie espagnole de l’inflation et du racionamiento.

L’apogée finale de la réhabilitation du régime franquiste est scellée par l’Église, source de légitimation et pilier idéologique de la dictature depuis le début, par le biais du Concordat avec le Vatican (1953), qui réaffirme la confessionalité totale de l’Etat espagnol. Dans ce contexte, l’Espagne est aussi dévenue membre de l’ONU (1955), même si elle restera exclue de la CEE -à cause de son carachtère non démocratique- jusqu’à 1986. Mais, est-ce que l’Église continuera toujours à soutenir le régime franquiste, après les nouveautés proposées par le Concile Vatican II?

Notre Drame

Article de Libération

L’évêque de Paris, Sully, en 1160, décide de donner à la capitale une cathédrale digne de la première ville de France. Un bâtiment gothique qui engage toutes les corporations d’artisans (tailleurs, sculpteurs, charpentiers, menuisiers, maçons, verriers…) démarre et devient un des grands symboles du pays. Quel est le rôle de Notre-Dame dans la littérature et l’histoire?

Notre-Dame constitue pour Victor Hugo un personnage à part entière; Théophile Gautier loue la singularité d’un bâtiment qui avait une première flèche construite vers 1250, et une autre -controversée- du XIXème, dûe à l’architecte Viollet-le-Duc. Après la littérature, le cinéma s’est emparé à son tour de ce monument: Anthonuy Quinn (1956) joue le rôle de Quasimodo fasciné par les avantages de Gina Lollobrigida -Esmeralda; même les studios de Walt Disney l’ont placée au coeur de leur dessin animé, le Bossu de Notre-Dame (1996).

Avant tout centre religieux, la cathédrale a souffert les destructions de la période révolutionnaire de la fin du XVIIIème siècle. Le catholicisme n’est plus la religion d’État et les biens de l’Église sont vendus lors de la “vente des biens nationaux”. Une partie du trésor de Notre-Dame disparaît, les statues des rois de la façade occidentale sont cassées, le mobilier et les tableaux sont détruits ou dispersés. La cathédrale, ainsi dépouillée, devient un temple de la Raison.

Un incendie nuit la cathédrale en 1871, lors des événements de la Commune. Mais le bâtiment survit même à la volonté d’Hitler de brûler Paris, une fois perdue la capitale -1944- et devient patrimoine mondial de l’UNESCO au début du XXIème siècle. On y chante le Te Deum à la fin des deux guerres mondiales, on reçoit la visite de plusieurs Papes.

Finalement, le toit de la cathédrale brûle en avril 2019. Lieu de convocation des États Généraux au XIVème s., lieu de sacre de Napoléon au XIXème, lieu de cérémonies générales au XXème s., un symbole s’éteint, mais pas complétement. La structure résiste, les donateurs assurent la reconstruction de la toiture, donc Notre-Dame reprendra son profil, peut-être avec des nouveaux matériaux, peut-être avec une nouvelle flèche. Et alors, qui sera le nouveau Viollet-le-Duc qui permettra réapparaître le symbole français devant nos yeux?

- Exemples d'épreuves d'histoire.
- Un exemple à nous.
- Problématiser l'histoire...

 

EXARCHEIA

Da nosa recente viaxe a Grecia [podes vernos en Instagram] lembro con gratitude a visita a Εξαρχεια, o bairro que foi epicentro da revolución contra a xunta militar en 1974 e hoxe permanece inundado de grafitis reivindicativos; aquí, o espírito anarquista e a xentrificación danse a man en tempos convulsos.

A creación do bairro libertario data de finais do século XIX, e os grafitis adonáronse hai apenas unha década deste espazo de okupación e modos alternativos de vida social.

O noso paseo permitíunos observar a puxanza do street art e a variedade de propostas que anuncia, ao tempo que reflexionar sobre as múltiples mensaxes e xeitos de expresión que esta forma de arte efectúa -todo iso despois de ter escoitado a @deborahciencia en #NeiraNaukas.


Spain’19

España (30º país do mundo canto ao montante total de poboación) ocupa a 13ª posición por clasificación internacional do PIB; sen embargo, se se atende ao PIB p.c., o posto ocupado é o 32º -dunha lista de 196. Case dobla a media de paro da zona euro.

Ben emplazado no ránking IDH, no noso Estado incrementáronse as desigualdades sociais a forte ritmo coa crise económica de 2007.

Hai outros índices a examinar: o de felicidade, o de percepción da corrupción, …

Banksy

Da última visita a París con alumnas e alumnos quédome cun momento único, o da reflexión en torno ao significado dunha obra de Banksy à côté du musée Pompidou.

Viñamos de visitar o Louvre, de ver a Mona Lisa nunha sala baleira destinada á súa glorificación. E a Gioconda foi misteriosamente roubada en 1911 -momento a partir do que alcanzou unha fama desmesurada.

O misterio rodea tamén a Banksy, e por iso o noso alumnado se sinte tan atraído polo que pinta en diversos lugares. Esta vez foi París, onde houbo unha verdadeira invasión dos seus grafitis para rememorar o maio de 1968 e a decadencia da pulsión revolucionaria na capital francesa -se ben as protestas radicais dos gilets jaunes de hoxe en día reavivan o espírito de barricada desta cidade.

Eu quédome coas reflexións do alumnado sobre a rata do Beaubourg, armada cun pincel ou cun cúter, tapados os seus ollos. Quédome coa vontade de pensar, de interpretar, de querer saber… Ese é o espírito a transmitir aos nosos élèves.

Por certo, en pouco tempo virá Deborah García Bello a falarnos de grafitis no noso #NeiraNaukas. Non o perdades.

#F4F

Grazas á inventiva do noso alumnado (Clara Bode e Eva Carreira) e á mobilización do profesorado, o noso IES quere sumarse ao movemento #FridaysForFuture, que contará con accións propostas por elas e eles, ademáis da lembranza de textos significativos sobre o cambio climático antropoxénico.

Neste ano de viaxes apetécenos comezar lembrando un fragmento do mestre Lovelock:

“Os astronautas que tiveron ocasión de contemplar a Terra desde o espazo comprobaron que é un planeta asombrosamente belo. A cotío falan da Terra como do seu fogar. Pido que deixemos á beira o medo e a nosa obsesión polos dereitos persoais e tribais e sexamos o bastante valentes como para ver que a verdadeira ameaza procede do dano que lle fagamos á Terra viva, da que formamos parte e que é, en efecto, o noso fogar.”

James Lovelock: “A vinganza da Terra.”

Un espazo para CC. Sociais, Xeografía e Arte