Desigualdades

mapamundi_poboacion

Segundo datos do Banco Mundial, máis de 7.300 millóns de persoas habitamos o planeta Terra en 2015. Pero esta cifra está desigualmente repartida, en función de diversos factores de orde natural e histórica:

a) O espazo habitado, o oikoumene, inclúe unha serie de fogares de poboamento que soportan densidades de poboación moi elevadas: o S e SL asiáticos -onde se concentran as principais potencias demográficas mundiais, China e India-, Europa occidental, Golfo de Guinea, val do Nilo, NL dos Estados Unidos de Norteamérica e SL de Brasil. Nestes lugares, o desenvolvemento histórico de civilizacións (hidráulicas, en casos como o exipcio, indio ou chinés; de ocupación antiga no caso europeo) ou a ocupación colonial máis recente de espazos que actuaron como focos de difusión cara a hinterlands interiores, ten facilitado a concentración demográfica, sobre todo en espazos litorais. A crecente litoralización das actividades económicas e urbanas explica o pulo de toda unha serie de megalópoles e aglomeracións urbanas nestes e outros espazos mundiais. Aos factores históricos hai que engadir, polo tanto, un factor xeográfico derivado do relevo: estamos diante de áreas baixas respecto do nivel do mar, próximas aos grandes portos de comercio que hoxe sustentan unha boa parte do tráfico internacional de mercadorías. Excepcións a esta norma atopámolas en zonas de latitudes baixas como a meseta de Anáhuac mexicana ou a rexión dos Grandes Lagos africanos e o macizo etíope, mesmo a meseta india do Deccan; a medida que se ascende en altitude, a temperatura media descende e facilita a concentración demográfica en áreas máis aptas para o cultivo. En todo caso, por debaixo dos 200 m de altitude e en latitudes tropicais e medias atopamos a meirande parte deste espazo densamente habitado. Excepcións feitas de casos puntuais, as maiores densidades demográficas do planeta concéntranse en aglomeracións urbanas, con cifras de varias decenas de miles de habitantes por kilómetro cadrado.

b) O espazo feblemente habitado ou deshabitado, o anoikoumene, está representado por aqueles lugares que ofrecen coercións naturais significativas: climas demasiado húmidos e cálidos en selvas ecuatoriais, climas demasiado áridos en zonas desérticas tropicais e de latitudes medias, climas demasiado fríos en latitudes altas do planeta ou ben en zonas montañosas elevadas; á beira dos climas, a propia orografía do terreo, que impide unha axeitada ocupación do espazo en zonas de moi forte pendente ou en zonas montañosas. Deste xeito, espazos como a Amazonía, o Sahara ou os Andes, xunto cos territorios da Antártida e os próximos ao Océano Glacial Ártico -malia que o ser humano xa ten chegado a todos os límites coñecidos da litosfera planetaria- constitúen exemplos salientábeis do espazo apenas habitado.

cartograma_poboacion_2015

O cartograma da poboación mundial de 2015 por Estados revela a importancia estratéxica dos fogares de poboamento asiáticos á hora de configurar a demografía do planeta; a metade da poboación mundial concéntrase en 8 países desta área: China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Filipinas e Xapón.

Randall Munroe ten imaxinado que toda a poboación da Terra se podería concentrar no espazo do estado norteamericano de Rhode Island. E, se todos saltásemos a un tempo, a nosa influencia física sobre o planeta sería desestimable. Tamén se ten ocupado da demografía das fadas.

Asústame

Asústame un mundo no que haxa xente que queira vivir á marxe da integración. Que rexeite de xeito maioritario a idea dunha Europa unida que tanto loubara J. Rifkin.

Asústame que a reacción se impoña ao avance, que os temores triunfen sobre as esperanzas. Non semellan os tempos da globalización tempos de proteccionismo.

Asústame que estes tempos de século se queiran semellar aos comezos do século anterior. Eu, que vivín nos mellores tempos da humanidade, teño medo de que regresemos á cova.

Asústame que a humanidade evite o espírito crítico e a colaboración. Os nosos antergos fixeron cousas boas para seguir pola senda da busca e do avance, da integración e da colaboración. Por favor, que non se perda!

Agardo que o verán de 2016 despexe dúbidas e medos. Hai 100 anos Europa queimaba vidas no Somme e Verdun. É tempo de que as vidas se queimen adiantando en coñecementos e sorrisos, en VIVILAS!

Tres abrazos

Abrazar é estreitar entre os brazos en sinal de cariño. Pode implicar admitir ou escoller, e é unha conduta que implica acordo. Na historia contemporánea de España traemos hoxe a colación tres abrazos significativos:

O primeiro é o abrazo de Vergara, teatralización final da rendición das tropas carlistas no Norte, en 1839. Nas aforas desta localidade guipuzcoana tivo lugar a rendición formal das tropas de Maroto diante das de Espartero. O abrazo entre o xeneral sublevado -partidario de don Carlos- e o futuro rexente simboliza a vitoria da España liberal sobre a absolutista, aínda que no seu tempo non significou o final da primeira guerra carlista, que aínda viviría os seus últimos coletazos no Maestrazgo.

abrazo_vergara_litografiaO segundo abrazo é o que ten lugar entre Franco e Eisenhower, en 1959, cando o presidente norteamericano visita España. A visita tiña lugar 6 anos despois da sinatura dos convenios España-EE.UU., que contribuíron -no contexto da coexistencia pacífica da guerra fría- a aceptar a alianza estratéxica do campo occidental coa ditadura franquista. En consecuencia, establecéronse en España unha serie de bases militares, ao tempo que os investimentos exteriores facilitarían o final da autarquía e o illamento internacional ao que a ditadura franquista estivera condeada.

abrazo_eisenhower_francoO terceiro é un abrazo colectivo. Trátase do cadro de Juan Genovés pintado en 1976, unha icona da transición democrática española que descansa desde este ano no Congreso dos Deputados. Nesta obra, na que non vemos facianas dos protagonistas, simbolízase a loita dun pobo pola democracia. Unha reprodución escultórica do mesmo ocupa a glorieta de Antón Martín próxima ao lugar onde foron asasinados os avogados laboralistas do crime de Atocha en 1977. O cadro representa a idea de reconciliación multitudinaria e afectiva entre os múltiples protagonistas anónimos que fixeron posible o peche da ditadura franquista e o inicio da nova senda democrática.

genoves_abrazo

Meilleurs jours

Les États-Unis déviennent la principale puissance économique après la Grande Guerre. La deuxième révolution industrielle atteint son apogée pendant les “années folles” (1920-1929).

La surproduction, l’argent du crédit et la spéculation, conduisent au krach de Wall Street (24 octobre 1929), à son cortège de misères sociales et à la crise morale. C’est la «grande dépression» (1929-1933); elle finit avec l’adoption de mesures sociales et économiques par F.D. Roosevelt, avec le New Deal. La montée des fascismes est à l’origine de la Seconde Guerre Mondiale.

Dès la fin de la guerre de 1939-1945, les États-Unis jettent les bases d’une croissance économique sans pareille et les fondements d’une nouvelle société. La nouvelle révolution industrielle permet un nouveau bond du capitalisme pour trente ans. En  même temps, les relations internationales entre les États-Unis et l’Union Soviétique étaient régies par la logique bipolaire de l’affrontement capitalisme / communisme. Quelques événements comme la guerre du Viêt Nam ont mis en doute l’image d’un État invincible, mais la lutte contre l’URSS finira avec la victoire du système capitaliste représenté par USA.

Peut-être on devra atteindre encore les meilleurs jours?

Bachibac 1

1_promotion_bachibac

Je remercie publiquement la première promotion Bachibac de notre lycée; les voeux et souvenirs que j’aurai de vous me rendent fier de votre travail. En plus, avec la musique super-piège que vous avez choisi comme cadeau. À vous:

Dorénavant (from now on), je vous remercie de nous accompagner ces années au lycée (school), de give a little bit de votre intérêt et capacité de recherche, même quand it’s raining again. N’oubliez pas de prendre the long way home quand vous aurez besoin, afin de nous y retrouver et chanter une autre fois the logical song. Ce n’est pas un goodbye stranger, même si quelques uns d’entre vous avez eu déjà un breakfast in America. C’est plutôt un “à tout à l’heure”, on ne va pas perpétrer le crime of the century; on rêve, on est toujours un dreamerhide in your shell vos rêves et vos espoirs pour l’avenir, dont je vous souhaite par coeur tout le meilleur.

Bruxelas

“Se hai un sitio onde a Bélxica francófona callou, este é Bruxelas. Unha Bélxica en francés, aliñada con salsa flamenca. Non só a súa poboación historicamente neerlandófona rematou adoptando a lingua das elites francófonas, senón que perseveran sen fraquezas en favor da unidade do país. (…)

En 1830, a capital do recén creado reino de Bélxica era apenas un pobo grande onde abondaban os campos, os xardíns e os muiños de auga. Os seus 98.000 habitantes vivían en casas nas que tiñan o curioso costume de instalar un pequeno espello na fachada co que espiar a rúa desde o interior sen seres vistos. Algunhas rúas viñan de inaugurar a iluminación de gas. Nos seus barrios falábase principalmente un dialeto flamenco. (…)

Ao longo do século XIX Bruxelas foi destino de numerosos exiliados políticos, sobre todo franceses que -como o esritor Víctor Hugo- vían nesta cidade un refuxio perfecto onde podían falar francés sen irse lonxe de París. (…)

A finais do século XIX, Bruxelas era a cidade do art nouveau. (…)

En 1989, por fin, Bruxelas foi recoñecida oficialmente como terceira rexión do país, cunha administración complicada e sobredimensionada, á imaxe e semellanza de Bélxica. (…) Desde ese momento Bélxica é como dous siameses, Valonia e Flandres, unidos pola cabeza, Bruxelas. Nin francófonos nin flamencos poden renunciar a ela… aínda que non sexa moi confortable para ninguén. Por se fose pouco, Bruxelas é tres veces capital: de Flandres, de Bélxica e de Europa. E sede da OTAN.”

Jacobo de Regoyos: Belgistán. El laboratorio nacionalista“.

Imos a Bruxelas, a capital belga, a sede administrativa principal da UE. Ese área pantanosa altomedieval conta hoxe con máis dun millón de habitantes. Teremos así ocasión de comprobar a variedade dos ladrillos bruxelenses, escoitaremos falar brusseler, coñeceremos a Grande-Place, deleitarémonos coas fachadas art-nouveau

Fritz Bauer

Le juge allemand Fritz Bauer (1903-1968) fut l’initiateur des procès “d’Auschwitz” à Francfort-sur-le-Main, où comparurent des gardiens du camp d’extermination d’Auschwitz. Mais il a contribué aussi de façon décisive aux efforts pour retrouver Adolf Eichmann en Argentine. Le système judicaire allemand, à l’époque, était toujours infiltré par d’anciens nazis, donc Bauer prévient directement les autorités israéliennes. Le Mossad finit par localiser et enlèver Eichmann en 1960.

Le film “Fritz Bauer, un héros allemand” nous présente l’environnement des événements qui entraînent cette recherche, même ce qui concerne les droits des homosexuels dans la RFA. Du début des années 1950, des négociations sur les réparations d’après-guerre ont lieu entre le Premier ministre d’Israël, David Ben Gourion et le chancelier de l’Allemagne de l’Ouest, Konrad Adenauer. Les deux leaders se recontrent à New York en 1960, et on décide l’aide militaire de la RFA à l’État d’Israël, parmi d’autres questions.

Voici donc une suite fantastique du film “Le labyrinthe du silence”.

frise_allemagne_1871-2000frise_allemagne_1871-2010

16. Transition démocratique

La transition démocratique espagnole est le processus ayant permis la sortie du franquisme et la mise en place d’un régime démocratique en Espagne. Malgré les difficultés, l’alternance politique arrive en 1982, le moment où le PSOE accède au pouvoir.

16_frise_chronologique_espagne_1975-2015

Le siècle des génocides

Bernard Bruneteau définit le XXème siècle comme “le siècle des génocides”, du massacre des Arméniens (1915) au des Tutsis [infographie](1994), en passant par le génocide des Juifs d’Europe (1941-1945) et ce des Cambodgiens [*](1975).

En 1945, sitôt après la destruction de IIIe Reich, les vainqueurs se montrent déterminés à juger ses représentants. L’accord de Londres du 8 août 1945 établit les statuts du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui doit juger les criminels nazis. Ce Tribunal invoque le “crime contre l’humanité”; voici la première utilisation d’un concept inventé par Robespierre! Les juristes de Londres le définissent comme « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux » (article 4). Mais la définition de Londres est restreinte au cadre de la Seconde Guerre mondiale et de ses origines.

Parmi tous les crimes d’État reprochés au IIIe Reich, il y a  l’extermination des Juifs d’Europe. De 1941 à 1945, en plein conflit, les menées antisémites des nazis ont conduit à la mise à mort méthodique de six millions d’êtres humains en vue d’éradiquer du continent européen un groupe honni, les personnes juives ou d’origine juive. Cette mise à mort s’est effectuée de diverses façons, par des exécutions sommaires, par la famine et par gazage dans des camps d’extermination situés pour la plupart en Pologne (Auschwitz-Birkenau, Treblinka…). On la distingue de la répression plus conventionnelle des opposants au régime nazi, qui a conduit ceux-ci dans des camps de concentration et de travail forcé en Allemagne même (Buchenwald, Dachau, Mauthausen…).

C’est seulement le 11 décembre 1946, après qu’ont débuté les procès de Nuremberg, lors de la première session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qu’est reconnue la spécificité de ce « crime sans nom » (l’expression est de Churchill). Le professeur de droit international Raphael Lemkin le qualifie de « génocide », à partir du grec genos, race, avec le suffixe latin -cide désignant le meurtre. Par sa résolution 96, l’ONU définit le génocide comme « un déni du droit à la vie des groupes humains », que ces « groupes raciaux, religieux, politiques et autres, aient été détruits entièrement ou en partie ».

Source: herodote.net

* Consultez un résumé essentiel des génocides du XXème siècle. génocide-infographie-le-monde

Ponte Maceira

Entre os concellos de Ames e Negreira, unha ponte do século XIII de 5 ollos -o central rematado en arco oxival- e 2 máis pequenos aproveita os piares dunha ponte de época romana. Tiñan que pasar os pelegríns por ela cando continuaban o camiño marítimo de Santiago, indo cara a Fisterra.

En Ponte Maceira comezou a que hoxe se coñece como “batalla de Altamira ou de Ponte Maceira”, episodio de enfrontamento entre os Moscoso e o arcebispo de Compostela co fin de controlar o val de Amaía.
Neste lugar gravaron o video do seu single “Cantiga da montaña” Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, que veñen de gañar o Premio da Música Independente ao mellor álbum en galego. Noraboa!

Urbain

À un moment ou un autre entre 1500 et 1800, il y en a 379 villes de plus de 10.000 habitants en Europe. La croissance urbaine -qui touchait jusqu’à 1650 toutes les villes et régions européennes- devient brusquement sélective. Les populations des villes méditerranéennes s’effrondrent, pendant que l’essor urbain est concentré à partir de ce moment-là dans les grandes villes et dans quelques autres villes du Nord où la croissance se poursuit suffisamment longtemps.

Aux Temps Modernes, les villes constituent un véritable système urbain en entretenant des relations constantes non seulement avec leur arrière-pays, mais surtout avec d’autres villes et le monde tout entier. À côté des villes portuaires, d’autres villes, à l’intérieur des terres, deviennent des grands centres marchands et financiers (Lyon, Augsbourg, Genève, par exemple). Avec le développement des états monarchiques, apparaissent aussi des villes nouvelles construites ex nihilo ou presque et destinées à asseoir la grandeur du prince: Madrid, Berlin, Versailles,… Ces capitales renforcent la hiérarchie urbaine.

Entre 1500 et 1700 , l’Europe compte quelques villes qui atteignent le demi-million d’habitants (Londres et Paris, en 1700). En 1500, Venise est largement en tête devant Milan; en 1550 Venise est toujours présente, mais Anvers remplace Milan; en 1600, Rotterdam se détache devant Paris, Venise, Milan et Naples; en 1650, Italie disparaît au profit des Provinces-Unies; en 1700, Londres s’impose nettement devant Paris et Rotterdam et Amsterdam; en 1750, la suprématie de Londres est incontestée, laissant Paris très loin derrière; cette situation ne fait que s’aggraver en 1800.

villes_europeennes_1500-1700_population

Hors l’Europe, d’autres villes comme Beijing (Chine) en 1500 et Ayutthaya (Thaïlande) en 1600 atteignent 1.000.000 d’habitants; Istanbul, vers 1675, aurait 750.000 habitants.

La révolution industrielle provoque l’essor urbain en Europe. Depuis 1950, la croissance urbaine a notamment augmenté. Une carte actuelle de la pollution lumineuse peut bien réproduire l’impact global du système urbain.

15. “Desarrollismo” et crise politique

Les années 1960 représentent la période de plus grand développement industriel en Espagne. En même temps, le régime franquiste perd la confiance de quelques “familles” et va aboutir à l’affrontement réformisme / vs/ bunker. L’amiral Carrero Blanco prend le contrôle du pouvoir avant être assassiné (décembre 1973). Depuis cela, le franquisme rentre dans l’agonie finale.

14. Le premier franquisme

Le franquisme est instauré en 1939 en Espagne. Une dictature fasciste est mise en place par le général Franco jusqu’à sa mort (1975). Le Caudillo va concentrer tous les pouvoirs, avec un parti unique (FET et JONS) qui regroupe de nombreuses tendances; le catholicisme devient une religion dun État contrôlé par l’armée. L’état de guerre s’instaure jusqu’à 1948, le régime reste isolé au début isolé au niveau international, les libertés individuelles seront restreintes… Les années 1940, années de pénurie économique et d’autarcie, représentent la période la plus fascisée de la dictature, avec l’influence phalangiste, peu à peu remplacée par celle des catholiques.

Commodities

Toutes les matières premières sont importantes. Au niveau de l’énergie, le pétrole est essentiel. Mais il faut aussi mentionner, au niveau agricole, le blé ou le soja. Et il faut aussi tenir compte des métaux ferreux et non ferreux (cuivre, aluminium, nickel,…). Aujourd’hui, il n’y a pas seulement une matière première stratégique, mais il y en a plusieurs.

Au début du XXIème siècle, la demande en métaux rares augmente très rapidement. La liste inclut des métaux stratégiquement importants, utilisés surtout en électronique, joaillerie, production d’énergie, métallurgie, armement… On parle du cuivre, de l’hélium, l’uranium, l’indium, le zinc, le tungstène,…

Depuis 2011, la Chine devient la principal consommateur d’énergie au monde. Mais son développement industriel et la taille de sa population implique aussi devenir un grand consommateur mondial de commodities.

chine_appetit_geant_commodities* D’autres informations graphiques autour des commodities.

#Pascua

18 de marzo. Case un cento de anos despois do levantamento de Pascua en Irlanda, aproveitamos este día para lembrar a cultura irlandesa, sempre tan próxima á galega, na performance #Pascua. Unha vez máis, é o momento de agradecer a colaboración de alumnado e profesorado que fai posible estes actos. Dende agora, agardamos que algúns personaxes e expresións clave nos resulten máis familiares: Bloomsday, Yeats, lei de Boyle-Mariotte, T de Student, monólogo de Molly, leprechaun, Casement, James Connolly, shamrock, Jim Fitzpatrick, Guinness, illa esmeralda… Mesmo a marcha de San Patricio (a data do santo sempre se conmemora o 17 de marzo).

Deixamos aquí algúns documentos para lembrar este acto:

13. La guerre civile

La guerre civile espagnole (1936-1939) oppose le gouvernement du Front Populaire à une insurrection nationaliste et militaire, finalement dirigée par le général Franco. Cette guerre fut l’un des événements majeurs du xxe siècle. Ses conséquences et l’attitude des gouvernements européens pendant la guerre influèrent largement sur le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et sur les formes qu’elle prit. La guerre d’Espagne fut un double « banc d’essai » : pour Hitler, celui d’unités et d’armements nouveaux ; pour Staline, celui d’une expérience politique et policière avortée, qui préfigura le destin des « démocraties populaires ».